Privacyverklaring

1. Gebruik van persoonsgegevens

1.1 Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u indien u:
(a) Zich aanmeldt voor een gratis proefles;
(b) Via het contactformulier contact met ons opneemt;
(c) Ons een email stuurt;
(d) Zich aanmeldt via SportBit bij CrossFit Immersive

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:
(a) Naam
(b) Adres
(c) Geboortedatum
(d) E-mailadres
(e) Telefoonnummer
(f) Bankrekeningnummer
(g) Type computer, OS, mobile, …

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om:
(a) Contact met u op te nemen of te onderhouden
(b) Het lidmaatschap te effectueren
(c) Nieuwsbrieven te verzenden
(d) Communicatie te verbeteren;
(e) De website te optimaliseren. 

2. Informatie, wijziging, correctie, wissing, overdracht en bezwaar

2.1 U kunt contact opnemen met Harry Niemeijer via info@crossfitimmersive.com voor:
 (a) Meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;
(b) Vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
(c) Inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;
 (d) Correcte, beperking, verwijdering of overdracht van uw gegevens;
(e) Bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door CrossFit Immersive.

2.2 Wanneer wij nieuwsbrieven verzenden, zal er in de app een mogelijkheid zijn om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

3. Beveiliging van uw gegevens

Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische
maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4. Derden

4.1 De niet-geanonimiseerde informatie die u met ons deelt, wordt niet met derde partijen gedeeld. In gevallen waarin dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening aan u, kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4.2 Wij kunnen foto’s van leden, deelnemers aan activiteiten of bezoekers op onze accommodatie publiceren via socialmedia (website, Facebook, Instagram, etc.) tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar aantekent (zie onder 2).

5. Bewaren van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

6. Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.